Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

V Třebíči se stavělo z MERKURU

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky zorganizovala dne 19. února 2019 v prostorách Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči krajské kolo odborné soutěže „T-PROFI – TALENTY PRO FIRMY“. Jedním z hlavních cílů soutěže je přilákat děti k technickému vzdělávání, aktivně podpořit polytechnickou výuku, posílit kvalitu odborné přípravy a propagovat příklady dobré praxe – spolupráci zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Úkolem pěti soutěžních týmů složených z žáků základních a středních škol a zástupce místní firmy bylo sestrojení funkčního modelu lanové dráhy ze stavebnice Merkur podle montážního návodu. Všem týmům se podařilo úkol splnit a sestavený model lanovky v daném časovém limitu rozpohybovat. Porota kromě dodržení časového limitu a splnění podmínky funkčnosti modelu hodnotila také přesnost sestrojení, soulad s projektovou dokumentací, zapojení všech členů týmů a další kritéria.

Vítězství si odnesl tým z okresu Žďár nad Sázavou, zastoupený firmou COMPAS automatizace, spol. s r. o. a složený z žáků 2. ZŠ Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Na druhém místě se umístil tým zastupující okres Havlíčkův Brod (Technocon, s. r. o., ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou, Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou) a na třetím místě se umístil jihlavský tým (BOSCH Diesel s. r. o. , ZŠ Evžena Rošického Jihlava, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava).  Dalšími účastníky soutěže byly týmy z okresů Pelhřimov (Conteg, spol. s r. o. , ZŠ Komenského Pelhřimov, SPŠ a SOU Pelhřimov) a Třebíč (NUVIA a.  s. , ZŠ Oslavická, Střední průmyslová škola Třebíč).

Členové vítězného týmu obdrželi sady nářadí, které poskytla firma Wera Werk s. r. o. a zajistili si postup do národního kola, které se uskuteční 25. dubna 2019 v Praze.