Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

STARTupUJ NA VYSOČINĚ: vítěznými podnikatelskými projekty jsou RADONONLINE, MathBox a Nekrachni

Měření koncentrací radonu prostřednictvím nástrojů IoT, inovativní motivační způsob vzdělávání v matematice a aplikace podporující vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, to jsou vítězné projekty začínajících podnikatelů oceněné v rámci soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ. Jejich autoři si odnáší nejen finanční odměny ve výši 30 tisíc korun, ale také mentoring a poradenské služby od CzechInvestu a další věcné ceny od partnerů a sponzorů soutěže.

V červnu letošního roku byla pod hlavičkou agentury CzechInvest a v úzké spolupráci s Krajem Vysočina a dalšími územními partnery vyhlášena soutěž STARTupUJ NA VYSOČINĚ, která cílila na inovativní podnikatelské projekty nebo záměry realizované či plánované na území Kraje Vysočina. Do soutěže se přihlásilo jedenáct projektů.

„Zajímavý nápad, kvalitní zpracování, prostor pro další růst ale i vazba na současné sociální nebo environmentální aspekty zajistily autorům všech 11 projektů postup do druhého kola soutěže, kde měli možnost projekt osobně prezentovat před odbornou porotou. Kvalita přihlášených projektů byla opravdu vysoká a hodnotící komise tak neměla při výběru vítězů lehký úkol,“ rekapituluje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 23. listopadu 2021 v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava. Vítězem v kategorii realizovaný inovativní podnikatelský projekt se stal Petr Petz s projektem RADONONLINE, o vítězství v kategorii plánovaný podnikatelský projekt a kategorii studentský inovativní podnikatelský projekt se dělí Maria Šimůnková s projektem NEKRACHNI a Jan Filipi s projektem MATHBOX.

„Kvalitní inovativní podnikatelské záměry jsou předpokladem budoucího rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti regionu, proto se Kraj Vysočina rozhodl nejen finančně  podílet na soutěži  STARTupUJ NA VYSOČINĚ, ale v jejím průběhu uspořádal také sérii webinářů pro začínající podnikatele,“ dodává Hana Hajnová.

 

Realizovaný inovativní podnikatelský projekt

Radon on-line – Ing. Petr Petz

Projekt nabízí inovativní formu měření radonu prostřednictvím certifikované bezdrátové sondy, která odesílá on-line kontinuální výsledky měření do webové aplikace. Své uplatnění najde především v objektech, ve kterých došlo k zateplení, výměně oken či jiným rekonstrukcím, které mohou významně zvýšit koncentrace nebezpečného radonu v ovzduší. „Měření neudává průměr, jako u konkurenčních řešení, ale okamžité koncentrace v době pobytu osob. V případě naměření nadlimitních hodnot sonda informuje majitele objektu o extrémních hodnotách a nutnosti okamžitých opařeních, například vyvětrání. Zákazník je takto schopen si levně proměřit celý objekt a získat představu nejen o prostředí, ve kterém se denně pohybuje, ale také o vlivech, které koncentraci radonu ovlivňují, což následně usnadní volbu vhodného dlouhodobého opatření,“ vysvětluje oceněný Petr Petz. 

 

Plánovaný inovativní podnikatelský projekt, Studentský inovativní podnikatelský projekt

Mathbox – Bc. Jan Filipi

„Myšlenka produktu MathBox je inspirována sloganem „Škola hrou“ a jeho cílem je prostřednictvím motivační hry pomoci dětem vybudovat pevné základy matematiky,“ vysvětluje autor projektu Jan Filipi. „Důležitým motivačním prvkem hry je odměna, kterou rodič vloží do Mathboxu. Poté vybere počet a úroveň matematických úkolů dle věku dítěte a MathBox uzamkne. Správným výpočtem příkladů se MathBox odemkne a dítě získává odměnu“, doplňuje Radek Hejdus, spoluautor projektu. Pozitivní vliv produktu lze spatřovat v rozvoji logických a matematických schopností dítěte, vytváření pozitivních návyků a kladného vztahu k matematice a v neposlední řadě také k poznání základních společenských principů (vztah motivace – realizace).

 

Nekrachni.cz – Maria Šimůnková  

„Placení nájmu, první účty, daňová přiznání. Vstup do dospělého samostatného života sebou kromě radostí přináší i řadu nástrah ve finanční oblasti. Výuce finanční gramotnosti  bohužel není, až na výjimky, na českých školách věnován dostatečný prostor, a tak se mladí lidé často dostávají do finančních problémů. Tuto skutečnost bychom rádi změnili prostřednictvím aplikace Nekrachni, která naučí mladé porozumět základním finančním pojmům a nakládat zodpovědně s penězi,“ vysvětluje spoluautorka projektu Maria Šimůnková.

Hravá a interaktivní aplikace, která bude určena široké veřejnosti, má ambici stát se také praktickou výukovou pomůckou na středních školách. Pro dlouhodobé zlepšování povědomí o světě financí bude uživateli stačit pět minut denně. Aplikace pomocí jednotlivých úkolů vysvětlí, jak sestavit např. osobní a rodinný rozpočet, jak fungují půjčky, i jaká jsou nejčastější úskalí spojená s penězi,. Kromě dlouhodobého vzdělávání nabídne aplikace také další motivaci. Uživatelé mohou svůj pokrok a výsledky v testech porovnávat s ostatními a získat virtuální peníze, které vymění za odměny.

Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/startupuj-na-vysocine-viteznymi-podnikatelskymi-projekty-jsou-radononline-mathbox-a-nekrachni/d-4110285/p1=1013