Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Po dvouleté přestávce byly 25. dubna 2022 v sídle Kraje Vysočina vyhlášeny výsledky soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za období 2020-21. Patnáct organizací a firem bylo oceněno za příkladnou realizaci principů společenské odpovědnosti s tím, že jsou následováníhodným vzorem pro ostatní subjekty v regionu.

29.04.2022

CzechInvest spolu s partnery spouští platformu Jobs4ua.cz pro zaměstnávání ukrajinských pracovníků

Velký zájem o zaměstnání ze strany Ukrajinců, kteří do České republiky prchají před válkou, vedl agenturu CzechInvest a její partnery k založení platformy Jobs4ua.cz. Platformu mohou využívat prověření čeští zaměstnavatelé, kteří hledají zaměstnance, a ukrajinští pracovníci na této stránce mohou vyhledávat nejvhodnější pracovní příležitosti. Všechny inzeráty jsou dostupné jak v českém, tak v ukrajinském jazyce.

25.03.2022

V Třebíči proběhlo krajské kolo soutěže T-Profi

Do ekotechnického centra Alternátor v Třebíči zamířily ve čtvrtek 17. 3. 2022 soutěžní týmy z Kraje Vysočina. Čekaly je zde stavebnice Merkur – ale ne ledajaké . Jednalo se o na míru připravené konstrukční sestavy pro soutěž Talenty pro firmy (T-Profi). Tohle soutěžní klání je zaměřené na podporu a popularizaci techniky a technických profesí u dětí a mládeže, k otestování zručnosti, digitální znalosti a schopnosti komunikace nejen mezi vrstevníky, ale i s dospělými.

21.03.2022

ČEZ spustil výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech

Dnes ČEZ, respektive jeho stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, zahájil výběrové řízení na dodavatele stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

17.03.2022

Souhrn informací k aktuálním tématům (16.3.2022)

Je zcela zjevné, že prožíváme největší válečnou, migrační, ekonomickou, surovinovou krizi na území evropského kontinentu od druhé světové války. Tato krize dopadá přímo i nepřímo na celou naši společnost. Kvůli lepší orientaci zpracovala HK ČR strukturovaný komplexní přehled informací, který je doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

17.03.2022

Ukrajina: Stručný přehled informací a aktivit HK ČR (3.3.2022)

Hospodářská komora vnímá, že na prvním místě je nyní deeskalace válečného konfliktu a pomoc Ukrajině a jejím občanům, nicméně zároveň si plně uvědomujeme i negativní dopady současné situace na české podnikatele. Z uvedeného důvodu byl na dnešní den svolán mimořádný brífink Hospodářské komory k aktuální situaci na Ukrajině a podnikatelské pomoci. Na něm prezident V. Dlouhý společně s viceprezidenty R. Jakubským a T. Prouzou a dále V. Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, a v neposlední řadě L. Kovaříkem, předsedou Sekce obranného průmyslu HK ČR, mj. představil návrhy, jak co nejrychleji a nejefektivněji integrovat Ukrajince, kteří do ČR v následujících týdnech z válečné oblasti přijdou. Vyjma klíčových výstupů z uvedeného brífinku níže naleznete stručný přehled informací doplněný o naše stanoviska a aktivity.

04.03.2022

Výzva - pomozte Ukrajině věcným darem

Stojíme za Ukrajinou! Zahájena humanitární pomoc (věcné dary) Zakarpatské Ukrajině, partnerskému regionu Kraje Vysočina.

27.02.2022

Aktuální informace k situaci na Ukrajině

Hospodářská komora ČR odsuzuje vpád ruských ozbrojených sil na ukrajinské území, který je v rozporu s mezinárodním právem a projevem nebezpečné agrese ohrožující bezpečnost Evropy i celého světa. Komora vyjadřuje jednoznačnou podporu ukrajinským občanům i firmám, které v zemi působí. O situaci dnes dopoledne mj. jednalo prezidium Hospodářské komory.

24.02.2022

Pozastavení vízové agendy na Ukrajině

Ministerstvo zahraničních věcí informuje žadatele o víza / pobyty, zaměstnavatele a další zvoucí subjekty, že poskytování vízových služeb na obou konzulátech v Kyjevě i ve Lvově je dočasně pozastaveno.

24.02.2022

Kraj i v letošním roce podpoří inovační aktivity firem 3,5 miliony korun

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo tento týden program Inovační vouchery 2022. „Stejně jako v loňském roce chceme podporovat inovační aktivity ve firmách. Pro letošní rok je k dispozici 3,5 mil. Kč na nákup znalostí od vědecko-výzkumných institucí nebo na nákup expertních služeb souvisejících s digitalizací výrobních procesů. Na základě zpětné vazby z území podstatně prodlužujeme termín pro podání žádosti a umožňujeme podat až dvě žádosti o podporu. Nově nejsou žádosti hodnoceny řídícím výborem ale o jejich podpoře, v případě splnění formálních kritérií, rozhoduje termín podání žádosti,“ uvádí Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

11.02.2022

Upozornění na podvodné telefonáty

Kraj Vysočina v poslední době zaznamenal zvýšené množství podvodných telefonátů. Rádi bychom upozornili na možná rizika s těmito telefonáty související. Více informací níže v článku.

10.02.2022

Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (5.1.2022)

Souhrn informací o opatřeních v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele, které projednala vláda dne 5. ledna 2022. Informace se tentokrát týkají především zavedení povinného testování ve firmách a úpravy délky trvání karantén. Přehled informací je tradičně doplněn o stanoviska a aktivity HK ČR na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

05.01.2022