Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

PF 2018

20.12.2017

Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu práce z jiného členského státu Evropské Unie

Státní orgány ČR se znepokojením zaznamenaly rozšíření nezákonné praxe v oblasti pracovní migrace, která ohrožuje trh práce ČR a zneužívá princip volného pohybu služeb v rámci EU. Její podstatou je předstírané dočasné vysílání občanů třetích států, kteří jsou držiteli pobytových oprávnění vydaných jinými členskými státy (zejména Polskem), do ČR k údajnému poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v tomto jiném státě. Názor, že tuto praxi nelze akceptovat, neboť je v rozporu s právními předpisy ČR i právními předpisy EU, judikaturou Soudního dvora EU i soudů ČR, v jednoznačné shodě zastávají všechny státní orgány s řídící i kontrolní pravomocí v dané oblasti.

18.12.2017

Česká republika má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v EU

Třebíčský deník informoval o současné situaci na trhu práce která je velmi napjatá, neboť zdroje domácích pracovníků jsou vyčerpány.

07.12.2017

Jednání s poslanci a senátory o současném stavu v přípravě výstavby pátého bloku JEDU

Na pondělí 27. listopadu svolalo Energetické Třebíčsko setkání nových poslanců z jižní Moravy a Kraje Vysočina. Tohoto setkání se zúčastnil také předseda představenstva KHK KV Richard Horký.

28.11.2017

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Kraj Vysočina realizuje soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

03.11.2017

Spolupráce Vysočiny se Zakarpatím se připomínala hlavně na Třebíčsku

Článek z dnešních Horáckých novin o spolupráci s ukrajinskou Zakarpatskou oblastí.

03.11.2017

Předseda Horký se zúčastnil oběda s ukrajinským velvyslancem

Předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV) a zároveň předseda Okresní hospodářské komory Třebíč Ing. Richard Horký se ve středu 18. října zúčastnil pracovního obědu, který v jihlavském Hotelu Gustav Mahler uspořádal Kraj Vysočina na počest velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise.

23.10.2017

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina bude spolupracovat s ukrajinským Zakarpatím

Článek z Horáckých novin o pracovní cestě zástupců Kraje Vysočina a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina na Ukrajinu.

06.10.2017

Firmy z Vysočiny by uvítaly Ukrajince i s rodinami, problémem jsou víza

Podnikům na Vysočině chybí až sedm tisíc zaměstnanců. Proto daly na stůl návrh, že by do regionu pozvaly z Ukrajiny pracovníky i s jejich nejbližšími. Snaha firem však zatím naráží na vládu, která neuvolňuje více víz.

04.10.2017

Třebíčské kotle pro Heilongjiang se budou vyrábět přímo v Číně

Článek z Horáckých novin o pokračování pracovní cesty představitelů Kraje Vysočina a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v čínské provincii Heilongjiang.

04.10.2017

KHK KV podepsala smlouvu s Hospodářskou komorou Zakarpatské oblasti

Předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV) Ing. Richard Horký navštívil minulý týden západoukrajinský region Zakarpatská oblast, kde se v Užhorodě setkal s Ottou Kovčarem, předsedou Hospodářské komory Zakarpatské oblasti (HKZO). Vyvrcholením této schůzky bylo podepsání smlouvy o spolupráci mezi KHK KV a HKZO.

03.10.2017

Odpověď Úřadu vlády ČR na kritický nedostatek pracovních sil na Vysočině

Dne 26. 9. 2017 byl Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina doručen dopis z Úřadu vlády ČR ohledně řešení kritického nedostatku pracovních sil.

27.09.2017