Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Projekty

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011101

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Aktivitami projektu jsou otevřené i uzavřené kurzy zaměřené na celé portfolio podporované oblasti, to znamená kurzy IT, manažerských dovedností, jazykové vzdělávání, ekonomické a právní kurzy i kurzy technického a odborného vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 29. 6. 2022
  • Místo realizace: Kraj Vysočina
  • Místo dopadu: Kraj Vysočina
  • Cílová skupina: Zaměstnanci