Krajská hospodářská komora Kraje VysočinaRychlé hledání
--- Aktuálně ---
Domů

Veletrh firem a práce FORTEL 2017

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si Vás dovolujeme pozvat k účasti na veletrhu firem a práce v regionu FORTEL 2017, který se bude konat 26. - 27. května 2017 v areálu borovinské továrny v Třebíči.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 25.04.2017 | Aktualizováno: 27.04.2017 | Přečteno: 94x | Zdroj:

NA SPRÁVNÉ MÍSTO

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je realizátorem projektu financovaného z operačního programu EU Zaměstnanost.

Situace na trhu práce je v současnosti poměrně dobrá díky relativně vysokému růstu ekonomiky. Přes tento pozitivní vývoj se nedaří pro určité ohrožené skupiny obyvatel najít adekvátní, dobře ohodnocené uplatnění na trhu práce. Česká ekonomika je úzce navázána na situaci v EU a musí nás proto značně znepokojovat alarmující situace na trhu práce a to zejména ve vztahu k mladým lidem, kdy každý pátý mladý člověk nenajde zaměstnání (v eurozóně 23%). Přesto, že situace v ČR je lepší, existuje řada problémů v této skupině i u nás. Negativní vývoj v EU a existující problémy spojené s touto skupinou (chybějící praxe, nedostatečná znalost požadavků zaměstnavatelské sféry, absence dovedností se prosadit, nedostatečná finanční gramotnost a s ní spojené pády do dluhové pasti a překvapivě i slabá úroveň znalostí v práci s IT technikou) v ČR nás vedly k rozhodnutí zaměřit aktivity projektu právě na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání a neaktivních osob mladších 25 let.

Mladí lidé:

  • nemají dostatečnou praxi ani dostatek životních zkušeností
  • chybí jim kontakt se zaměstnavatelskou sférou
  • nemají dostatek informací z podnikatelského prostředí
  • nemají základní znalosti a dovednosti pro případné zahájení podnikání v oborech, kde je to relevantní

V každém zaměstnání je i na mladého člověka od počátku poměrně značný tlak na vysokou produktivitu práce. Pro zaměstnavatele je ekonomicky nákladné mladé pracovníky bez praxe vzdělávat. V současné době potřebují zaměstnance s okamžitou vysokou produktivitou práce. Z těchto důvodů preferují zkušené pracovníky s několikaletou praxí.

Cílem je zvýšit zaměstnanost nezaměstnaných osob a ekonomicky neaktivních osob mladších 25 let.

Informace o projektu, jeho průběhu a výstupech budou uveřejněny na webových stránkách HK. Job Point pro mladé bude vybaveno banner upem s vizualizací projektu.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 09.05.2017 | Aktualizováno: 09.05.2017 | Přečteno: 45x | Zdroj:

Volební členská schůze

Richard Horký zvolen novým předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 05.05.2017 | Aktualizováno: 05.05.2017 | Přečteno: 69x | Zdroj:

REŽIM UKRAJINA - doplňující informace

Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina,

tímto si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, z. s. do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ve Lvově, respektive termínu, kdy budou pozváni Vámi navrhovaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální konzulát ve Lvově. Tato doba činí k 1.1.2017 více než 5 měsíců.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 05.01.2017 | Přečteno: 333x | Zdroj:

REŽIM UKRAJINA - doplňující informace

Návrh opatření za účelem efektivního využívání navýšené kapacity GK LVOV:

1. nemožnost kontaktovat žadatele telefonicky

( a/uvedené tel. číslo neexistuje, b/i přes opakované pokusy min. 3x se nepodaří žadatele kontaktovat)

navrhované řešení:

  1. žadatel může uvést jiné tel. číslo (zaměstnavatele nebo koordinátora), které bude kontaktováno za účelem informování o termínu – stanovený termín, o kterém je informován žadatel prostřednictvím jiného tel. čísla, je závazný,
  2. v případě, že GK Lvov ve 3 pracovních dnech učinil 3 neúspěšné pokusy o kontaktování žadatele/kontaktního čísla v různou denní dobu, GK Lvov vyrozumí stanovenou kontaktní osobu zaměstnavatele uvedenou v žádosti o zařazení do REŽIMU UKRAJINA a té sdělí nový závazný termín “na konci řady“ pro podání žádosti, o tento náhradní termín bude snížena měsíční kvóta,
  3. nemožnost zkontaktovat se se žadatelem nebo jiným kontaktním číslem ve více než 1/2 žádostí od daného zaměstnavatele je důvodem pro vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA, o této skutečnosti bude MZV informovat garanta a MPO, které rozhodne o vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.
... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 14.12.2016 | Aktualizováno: 14.12.2016 | Přečteno: 366x | Zdroj:

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina

Efektivní platforma spolupráce v oblasti zaměstnanosti, problémů regionálního trhu práce, včetně zajištění činností observatoře trhu práce na území Kraje Vysočina.

Cíle paktu zaměstnanosti:

Realizovat strategickou a komunikační platformu pro konkrétní a partnerskou spolupráci podnikatelů, škol a veřejných institucí.

Zajišťovat relevantní informace o vývoji na trhu práce a tento vývoj cílenými, koordinovanými a včasnými opatřeními ovlivňovat.

Hlavním cílem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina je realizace aktivit a aplikace efektivních komplexních opatření v oblasti regionálního trhu práce a zaměstnanosti, vedoucích k rozvoji konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 05.12.2016 | Aktualizováno: 09.12.2016 | Přečteno: 757x | Zdroj:

Kraj Vysočina realizuje soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením  pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 09.11.2016 | Přečteno: 431x | Zdroj:

2. ročník soutěže Podnik přátelský rodině

PPR

Kraj Vysočina organizuje a již také zahájil 2. ročník soutěže Podnik přátelský rodině.

Cílem je zviditelnit a ocenit ty firmy, které se zabývají problematikou slaďování pracovního a rodinného života a pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu v této oblasti. Činíme tak na základě nově schválené Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017-2021. V návaznosti na tento koncepční dokument přibývá v regionu aktivit, jejichž cílem je vytvářet rodinám s dětmi podmínky, které jim usnadní jejich pracovní i osobní život. Motivace je zřejmá. Pokud se bude rodinám s dětmi takových podmínek dostávat, stane se Kraj Vysočina jejich trvalým domovem.

Pravidla soutěže [PDF, 665 kB]
Více informací o soutěži [PDF, 2 MB]
Návod na vyplnění dotazníku [PDF, 340kB]
Chci se zapojit do soutěže (soutěžní dotazník PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2016)

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 02.11.2016 | Přečteno: 479x | Zdroj:
Zobrazeno: 1-8 z 30Další

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti. Více informací