Krajská hospodářská komora Kraje VysočinaRychlé hledání
--- Aktuálně ---
Domů

Zařazení do Režimu Ukrajina

(informace pro zaměstnavatele)

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím vybraných krajských hospodářských komor.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 25.08.2016 | Aktualizováno: 31.08.2016 | Přečteno: 224x | Zdroj: HKČR

V Kraji Vysočina vznikl teritoriální pakt zaměstnanosti

Dne 22. 6. 2016 byla uzavřena dohoda o spolupráci v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina, jejímž hlavním cílem je vytvoření efektivní platformy spolupráce v oblasti zaměstnanosti a regionálního trhu práce.

Signatáři dohody jsou Kraj Vysočina, Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Českomoravská konfederace odborových svazů, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Kraje Vysočina a Svaz průmyslu a dopravy.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 24.06.2016 | Přečteno: 229x | Zdroj: KHK KV

KHK Kraje Vysočina uzavřela smlouvu o spolupráci s Minskou oblastí Běloruské komory

Podpis smlouvy Dr. Ing. arch. Jakroslav Huňáček a Aleksaner Aleksevič FedorčukPředseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Dr. Ing. arch. Jroslav Huňáček se svým protějškem z Minské oblasti Běloruské komory Alexandrem Aleksevičem Fedorčukem podepsali smlouvu o spolupráci. Cílem této smlovy je pomoci společnostem, organizacím, podnikům a podnikatelům při rozvoji obchodních vztahů a rozšiřování vzájemně prospěšné spolupráce.


... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 14.03.2016 | Aktualizováno: 14.03.2016 | Přečteno: 439x | Zdroj: KHK Kraje Vysočina

PRÁVNÍ OTÁZKY SPOJENÉ S PODNIKÁNÍM NA NĚMECKÉM TRHU

Problematika počátku, průběhu jakož i ukončení obchodní spolupráce se zahraničním partnerem v Německu není pro řadu malých a středních firem v České republice dostatečně známa a činí jim nemalé obtíže.

Témata workshopu budou následující:

  • Platnost Německého zákona o minimálních mzdách ve vztahu k českým firmám.

  • Jaké povinnosti mají české firmy ve vztahu k německým úřadům, když vysílají svoje zaměstnance nebo živnostníky do Německé republiky (jaké vzniknou problémy, když stanovené povinnosti nejsou splněny, pokuty německých úřadů).

  • Co si musí české firmy bezprostředně ošetřit při uzavírání smluv s německými partnery.

  • Jak postupovat, když německý odběratel neplatí z důvodů reklamace, opožděných dodávek, nebo z důvodu vzniklých škod.

  • Insolvenční řízení (možnost podání trestního oznámení na jednatele firmy, který na sebe podal insolvenční řízení, možnost věřitele domoci se svého práva proti nově založené firmě, která má stejnou obchodní činnost, jako firma v insolvenci.

  • Příslušnost soudů a s tím spojené soudní poplatky.


... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 30.09.2015 | Přečteno: 652x | Zdroj:

Zpráva o ukončení projektu „PRAXE – základ vzdělání“

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 31. 8. 2015 úspěšně ukončila projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015.

Do projektu se zapojily střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje.

Klíčovými aktivitami projektu byly:

KA 1 Přednášky odborníka z praxe – za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 1 127 žáků v 1 121 hodinách a 5 pracovníků v dalším vzdělávání ve 20 hodinách

KA 2 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 65 žáků v 1 660 hodinách

KA 3 Stáž žáků ve firmě - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 254 žáků v 6 810 hodinách

KA 4 Analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání v regionu – byla vytvořena komplexní analýza vyhodnocující realizaci projektu z prohledu realizace klíčových aktivit v jednotlivých krajích, která je zde ke stažení.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 31.08.2015 | Aktualizováno: 31.08.2015 | Přečteno: 766x | Zdroj: KHK Kraje Vysočina

Tisková zpráva POSPOLU

Dne 3. 6. 2015 proběhlo regionální setkání zástupců škol a firem v rámci projektu „POSPOLU“ v prostorách školicího střediska firmy Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě, které organizovalo OHK Jihlava. Akce se konala od 9 do 17 hodin.

Setkání zahájila radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová z Krajského úřadu Kraje Vysočina, která vyzdvihla potřebu technického vzdělávání. Cílem setkání bylo informování o výsledcích projektu „POSPOLU“, systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), jednotce výsledků učení, dále pak konkrétní výměna zkušeností partnerství zapojených do projektu, kdy zástupci jednotlivých partnerství prezentovali své výstupy (BOSCH Diesel s. r. o. Jihlava, CZ LOKO, SŠ PTA Jihlava, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou). Součástí programu byla také prohlídka školicího střediska BOSCH Diesel s. r. o. a diskuze mezi jednotlivými účastníky. Tohoto setkání se zúčastnili jak zástupci z řad podnikatelské sféry, tak i ze školské sféry. Celkový počet účastníků byl 28.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 15.06.2015 | Aktualizováno: 22.06.2015 | Přečteno: 756x | Zdroj:

Pozvánka Pospolu REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM

Partnerství projektu Pospolu Vás zve na regionální setkání zástupců škol a firem. Hlavními tématy bude seznámení s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, výměna zkušeností, prezentace aktivit partnerství realizovaných v rámci projektu Pospolu.

Pořádané setkání je součástí roku průmyslu a technického vzdělávání.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 22.05.2015 | Aktualizováno: 23.06.2015 | Přečteno: 878x | Zdroj:

Pozvánka na workshop OBCHODNÍ STYK S NĚMECKEM

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si Vás tímto dovoluje pozvat na workshop „OBCHODNÍ STYK S NĚMECKEM“, který se uskuteční dne 20. 5. 2015 v době od 09.00 do 15.00 hod. na Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, Benešova 13 v Jihlavě.

Lektorem workshopu bude pani Marcella PAWELKA – zástupce Advokátní kanceláře z Frankfurtu nad Mohanem, Karpfenweg 24 (hovoří česky).

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 30.01.2015 | Přečteno: 958x | Zdroj:
Zobrazeno: 1-8 z 25Další

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti. Více informací